Nguồn Lợi Thủy Sản

Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn – Phần 3

Phần 3: Các sản phẩm hữu dụng của rừng ngập mặn và thực vật ven biển

Tác giả: Barry Clough

Người dịch: Phan Văn Hoàng

Sách do Hiệp hội HST rừng ngập mặn quốc tế (ISME) (thuộc khoa Nông Nghiệp, đại học Ryukyus, Nhật Bản) ấn hành

Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn – Phần 2

Phần 2: Cấu trúc, chức năng, và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

Tác giả: Barry Clough

Người dịch: Phan Văn Hoàng

Sách do Hiệp hội HST rừng ngập mặn quốc tế (ISME) (thuộc khoa Nông Nghiệp, đại học Ryukyus, Nhật Bản) ấn hành

Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn – Phần 1

Tác giả: Barry Clough

Người dịch: Phan Văn Hoàng

Sách do Hiệp hội HST rừng ngập mặn quốc tế (ISME) (thuộc khoa Nông Nghiệp, đại học Ryukyus, Nhật Bản) ấn hành

World Atlas of Seagrass

The most abundant document of seagrass ecosystem in the World!

Seagrass – A training manual for resources management

Involving 10 modules that supports essential resources for better management of seagrass.

Xác định các bãi đẻ của nhóm cá rạn san hô vùng biển Sơn Chà – Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đặng Đỗ Hùng Việt