Dịch Vụ Sinh Thái

State of the Science on Coastal Blue Carbon: A summary for Policy Makers

Nicholas Institute Report

The GEO handbook on biodiversity observation network

Michele Walters
Robert J. Scholes
Editors

DOI 10.1007/978-3-319-27288-7

3. Ecosystem services

….

6. Method for the Study of Marine biodiversity

….

8. Remote sensing for Biodiversity

….

12. Using data for decision making: From observation to indicators and other policy tools

Bộ tư liệu hỗ trợ hiểu biết về “Blue carbon”

Phiên bản đầu tiên của bộ tư liệu này (tên tiếng Anh “Blue forest carbon science toolkit version 1” đã được chuẩn bị và giới thiệu đến bạn đọc qua liên kết dưới đây:

Bạn đọc có thể tra cứu danh mục cùng các đoạn phim hướng dẫn. Rất hay và chi tiết!

Coastal “blue” carbon: supporting wetland programs and projects

Coastal “blue” carbon: A revised guide supporting wetland programs and projects using climate finance and other financial mechanisms

Blue Carbon

Global Options for Reducing Emissions from the Degradation and Development of Coastal Ecosystems