Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

Tuyển thực tập sinh giáo dục truyền thông môi trường  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
25/08/2017 3:22 pm  

http://www.gaiavn.org/dataweb/images/20882070_1968007126817789_8322185599500645475_n.jpg

Cơ hội đặc biệt cho các bạn trẻ đam mê với bảo tồn thiên nhiên nhiên và muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục truyền thông môi trường. 

Bạn có cơ hội trở thành nhân viên của GAIA và tham gia "Tập huấn chất lượng quốc tế về Giáo dục Môi trường" tại Vườn Quốc gia Bạch Mã vào tháng 9 này ( https://goo.gl/m4LZjE )

 

Để biết thêm chi tiết về thực tập sinh:  https://goo.gl/UMJZQL  

 

Đăng ký tuyển thực tập sinh:  https://goo.gl/a1KQtf


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register