Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

[Sticky] Vì sao chúng ta cần thảo luận?  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
04/12/2016 9:26 pm  

Tầm quan trọng của các phiên thảo luận, mọi người đều đã biết, ta không cần nhắc lại nữa. Vậy chúng ta làm gì ở mục Thảo luận của Diễn đàn?

- Hỏi những gì chưa biết, viết những gì chưa thông...

- Trao đổi thông tin liên quan đến đề tài

- Hướng dẫn thao tác kĩ thuật

Yêu cầu với mọi người? RẤT ĐƠN GIẢN!

- Tham gia có trách nhiệm

- Tham gia thường xuyên

- Tích cực hỏi những gì chưa biết, không dấu dốt

- Chia sẻ những gì đã biết

Hy vọng mọi người sẽ ngày càng trưởng thành hơn!

Edited: 1 year  ago

thuanbui liked
ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register