Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

Tạo danh mục TLTK theo quy định ĐH Nông Lâm  

Page 2 / 2 Prev
  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
26/03/2017 3:34 pm  

Được rồi đó. Ý Thầy đơn giản như vậy thôi.

Về kiểu trích dẫn, để Thầy tim kiểu tương tự xem có không/. Nếu không, ta tự tạo tệp CSS riêng cũng được.

Các em cố gắng vận dụng vào bài của mình để làm cho tiện và nhanh.


ReplyQuote
Page 2 / 2 Prev
  
Working

Please Login or Register