Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

[Sticky] Hình ảnh tại hội nghị khoa học quốc tế Biển Đông 2017  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
22/09/2017 12:15 pm  

(vnio.org.vn)

Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông 2017 được tổ chức từ ngày 12 - 14/9/2017 tại Viện Hải Dương học Nha Trang, Việt Nam. Đây là hội thảo hàng năm, quy tụ nhiều học gỉa và các bài báo cáo từ nhiều lĩnh vực trong ngành nghiên cứu biển, đảo, quản lý tài nguyên biển.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo, chủ yếu là các báo cáo treo. Trong đó, đáng lưu ý là sản phẩm đèn chiếu thu hút cá trên các tàu khai thác - một sản phẩm hợp tác giữa Viện hải dương học Nha Trang và công ty Rạng Đông.

Tuyển tập báo cáo tóm tắt: Hội nghị khoa học quốc tế "BIỂN ĐÔNG 2017" hiện có ở Tủ sách bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, khoa Thủy sản. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ để mượn tham khảo.

https://postimg.org/gallery/2qa1809ec/

Edited: 7 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register