Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

Hỏi Đáp GIS QLNLTS50  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 188
29/01/2018 11:31 pm  

Thầy gửi các em dữ liệu điểm để thực hành. Trong đó có một ảnh để các em tiện so sánh khiu vẽ ao. Nếu dùng Quick Map Service, các em có thể hiển thị trực tiếp ảnh.

Có thắc mắc gì, các em có thể dùng tài khoản qlnlts50 như đã nhắn với Trâm để hỏi Thầy trong cùng chủ đề này.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register