Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

Nở hoa nước của loài tảo Noctiluca scintillans ghi nhận từ bộ cảm OCM của ISRO  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 188
08/10/2017 8:09 pm  

Đợt bùng phát nở hóa nước của loài tảo Nocticula Scintillans được ghi nhận bởi bọ cảm OCM của ISRO (vệ tinh OCEANSAT-2) vào ngày 11 tháng 2 năm 2017. Hiện tượng này thường được quan sát vào các thán mùa đông ở phía biển Tây Bắc vùng biển Ả Rập. Một số trường hợp, loài tảo này gây tỉ lệ chết rất cao đối với các loài cá sống trong vùng chịu ảnh hưởng bởi nở hoa nước.

Bản quyền ảnh: Indian Space Research Organisation (ISRO).

Một số công trình xuất bản liên quan:  

Al-Hashmi K., C. L. Smith, M. Claereboudt, S. A. Piontkovski, and A. R. Al-Azri. 2015. Dynamics of potentially harmful phytoplankton in a semi-enclosed bay in the Sea of Oman. Bulletin of Marine Science 91, doi:10.5343/bms.2014.1041

Goes, J. I., P. G. Thoppil, H. d. R. Gomes, and J. T. Fasullo. 2005. Warming of the Eurasian landmass is making the Arabian Sea more productiveScience 308: 545–547. 

Gomes, H. d. R., J. Goes, S. G. P. Matondkar, E. J. Buskey, S. Basu, S. Parab, and P. Thoppil. 2014. Massive outbreaks of Noctiluca scintillans blooms in the Arabian Sea due to spread of hypoxia. Nature Communications 5: 4862, doi:10.1038/ncomms5862.

Edited: 6 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register