Posts by hnthang

Sử dụng Google Earth trong trình duyệt Chrome

Sử dụng Google Earth trong trình duyệt Chrome

Với những ai thích khám phá thế giới mà không muốn cài thêm ứng dụng Google Earth hoặc bạn là...

Hội thảo Our Ocean lần thứ 5 – Bali, Indonesia

Hội thảo Our Ocean lần thứ 5 – Bali, Indonesia

Được tổ chức từ năm 2014, hội thảo Our Ocean là diễn đàn lớn liên quan đến nhiều vấn đề...

Hướng dẫn cài đặt SAGA GIS

SAGA GIS là một ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí. Đúng như tên gọi – System for Automated Geoscientific...

Hội thảo quốc tế SAFARI 2: Viễn thám với nghề cá và phân tích hệ sinh thái

Hội thảo quốc tế SAFARI 2: Viễn thám với nghề cá và phân tích hệ sinh thái

(Hình ảnh từ trang tin hội thảo) Từ ngày 15-17/1/2018 sẽ diễn ra hội thảo quốc tế của SAFARI 2...

Nhập, xuất và chuyển đổi dữ liệu trong R

Nếu sử dụng R để phân tích số liệu, việc đọc dữ liệu từ nhiều ứng dụng khác nhau như...

Survey Solution – Điều tra với bảng hỏi chuyên nghiệp một cách dễ dàng

Survey Solution – Điều tra với bảng hỏi chuyên nghiệp một cách dễ dàng

Survey Solution là bộ sản phẩm “liên hoàn” do Ngân hàng thế giới (World Bank) phát triển. Ứng dụng này...

SST (Sea Surface temperature) với hoạt động khai thác, quản lý nguồn lợi thủy sản

SST (Sea Surface temperature) với hoạt động khai thác, quản lý nguồn lợi thủy sản

Chl-a là yếu tố quan trọng. liên quan đến mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn trong môi trường...

Kĩ năng cần có tương ứng với loại công việc của ngành Thủy sản

Kĩ năng cần có tương ứng với loại công việc của ngành Thủy sản

Bấm vào đây để tải sơ đồ gốc. Soulextremely

SST (Sea Surface Temperature) là gì?

SST (Sea Surface Temperature) là gì?

Không như tên gọi, SST – Sea Surface Temperature (Nhiệt độ bề mặt biển) là một tham số khó định...

Ứng dụng tối ưu tham số p trong nội suy IDW

Ứng dụng tối ưu tham số p trong nội suy IDW

Trong nội suy IDW, p là một trong những tham số quan trọng cần được xác định. Ước tính đúng...