Hướng dẫn cài đặt SAGA GIS

SAGA GIS là một ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí. Đúng như tên gọi – System for Automated Geoscientific Analyses – đây là phần mềm chuyên dụng dành cho các phân tích địa thống kê, thực hiện tính toán trên nền ảnh raster. SAGA GIS là một lựa chọn tốt để thay thế dần cho các ứng dụng thương mại như ArcGIS, IRDISI, Surfer, MapInfo…

Bài viết sau đây nằm trong loạt bài hướng dẫn cài đặt, sử dụng SAGA GIS trong các lĩnh vực khác nhau, sử dụng GIS và viễn thám làm công cụ chính. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên các trường đại học và nhà nghiên cứu chuyển sang sử dụng SAGA GIS, góp phần đẩy mạnh tinh thần “Open Source” và cũng đồng thời giảm dần việc sử dụng phần mềm thương mại không trả tiền.

Đối với hệ điều hành Windows, bạn đọc chỉ đơn giản truy cập vào trang sourceforge để tải phiên bản mới nhất và cài đặt như các ứng dụng khác.

https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/

SAGA GIS hỗ trợ cả phiên bản 32bit và 64bit với tên như sau:

– 32bit:

saga-6.1.0_win32_setup.exe

– 64bit:

saga-6.1.0_x64_setup.exe

Đối với hệ điều hành Linux nói chung và các bản phân phối khác, việc cài đặt có khác một chút. Sau môt thời gian sử dụng, giải pháp nhanh và khỏe nhất (mặc dù có hơi lâu) là biên dịch từ mã nguồn (compling):

Trước tiển, bạn cần cài đặt các gói thư viện cần thiết để chạy SAGA GIS, bao gồm:

  • wxWidgets (wxGTK): GTK port of the wxWidgets GUI Library; for SAGA version >= 2.1.0 and git master wxGTK-3.0.0 is this minimum requirement (the last SAGA version building with wxGTK-2.8.10 is SAGA 2.0.8)
  • PROJ 4: Cartographic projection software (PROJ.4) (e.g. proj-4.7.0)
  • GDAL: GIS file format library (e.g. gdal-1.7.3)
  • JASPER: Implementation of the JPEG-2000 standard, Part 1 (e.g. jasper-1.900.1)
  • TIFF: Library functions for manipulating TIFF format image files (e.g. libtiff-3.9.4)
  • unixODBC: A complete ODBC driver manager for linux (e.g. unixODBC-2.2.14-2)

với câu lệnh như sau (tất cả câu lệnh đều cần chạy ở quyền quản trị với lệnh SUDO):

apt-get install libwxgtk3.0-dev libtiff4-dev libgdal-dev libproj-dev libproj-dev\
    libjasper-dev libexpat1-dev wx-common libexpat1-dev libogdi3.2-dev unixodbc-dev

Sau khi cài đặt thành công các gói thư viện trên, bạn có thể tải gói mã gốc của SAGA GIS để bắt đầu quá trình biên dịch:

cd tmp ## Vào thư mục tmp trên máy tính (đối với Linux)
wget https://downloads.sourceforge.net/project/saga-gis/SAGA%20-%206/SAGA%20-%206.1.0/saga-6.1.0.tar.gz?r=https%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsaga-gis%2Ffiles%2FSAGA%2520-%25206%2FSAGA%2520-%25206.1.0%2F&ts=1513414177&use_mirror=nchc ## Tải mã gốc SAGA GIS vào thư mục tmp 
tar -xvzf saga-6.1.0.tar.gz ## Giải nén tệp tin mới tải về
ls ## Đang ở thư mục tmp, kiểm tra tên của thư mục mới được giải nén 
cd <thu_muc_saga_gis> ## Chuyển vào thư mục SAGA GIS đã giải nén

Bắt đầu quá trình biên dịch. Lần lượt thực hiện các lệnh sau:

autoreconf -i
./configure
sudo make

sudo make install

Quá trình này có thể diễn ra trong 1 tiếng nên hãy kiên nhẫn và chờ máy tính kết thúc công việc của mình.

Sau khi biên dịch thành công, nếu SAGA GIS không thể nhận thư viện để mở giao diện GUI, bạn hãy báo đường dẫn cho SAGA GIS biết qua lệnh sau:

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Sau đó, khởi chạy SAGA GIS qua câu lệnh sau trong cửa sổ lệnh (Terminal):

saga_gui

Để biên dịch cho các phiên bản mới hơn, bạn không cần gỡ bõ phiên bản cũ. Chỉ cần lặp lại các thao tác trên, các thư viện lệnh sẽ được thay thế trong cùng thư mục.

Các bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn sử dụng nhiều công cụ khác nhau của SAGA GIS.

Soulextremely 

Comments are closed.