Hội thảo quốc tế SAFARI 2: Viễn thám với nghề cá và phân tích hệ sinh thái

Slideshow Image 4

(Hình ảnh từ trang tin hội thảo)

Từ ngày 15-17/1/2018 sẽ diễn ra hội thảo quốc tế của SAFARI 2 (Societal Applications in Fisheries and Aquaculture using Remote Sensing Imagery) với chủ đề “Remote sensing for Ecosystem Analysis and Fisheries”.

Mục đích của Hội thảo:

  • Đánh giá những thành quả nổi bật của việc ứng dụng viễn thám trong phân tích hệ sinh thái và quản lý nghề cá.
  • Xác định những thách thức và nhu cầu nghiên cứu nhằm ứng dụng tốt hơn viễn thám trong công tác quản lý nghề cá.
  • Xác định và đẩy mạnh việc ứng dụng những công nghệ viễn thám mới trong nghề cá và phân tích hệ sinh thái.

Ngoài ra, hội thảo cũng hỗ trợ chương trình tập huấn trước phiên chính thức với nội dung sử dụng dữ liệu viễn thám mới nhất trong quản lý nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

Các chủ đề chính của Hội thảo: Ứng dụng viễn thám trong:

  • Nghề cá nước ngọt, cửa sông, biển
  • Cá sống nổi
  • Nghề cá khai thác
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Quản lý nghề cá
  • Kinh tế – xã hội nghề cá
  • Môi trường và sinh thái nghề cá

Điều đặc biệt là quỹ Nansen Scientific Society sẽ hộ trợ một phần kinh phí tham dự cho các nhà khoa học trẻ.

Chi tiết về thời gian và thông tin liên quan Hội thảo, bạn đọc có thể tham khảo tại đia chỉ chính thức sau:

http://www.safari2.org.in

Soulextremely

 

Comments are closed.