Survey Solution – Điều tra với bảng hỏi chuyên nghiệp một cách dễ dàng

Survey Solution là bộ sản phẩm “liên hoàn” do Ngân hàng thế giới (World Bank) phát triển. Ứng dụng này bao gồm:

– 1 ứng dụng nền web hỗ trợ thiết kế bảng hỏi

– 1 ứng dụng hỗ trợ kiểm tra giao diện và khả năng chạy trên thiết bị di động của bảng hỏi (Tester: chạy trên nền Android)

– 1 ứng dụng hỗ trợ qúa trình điều tra (Interviewer: chạy trên nền Android)

– 1 ứng dụng hỗ trợ qúa trình quản lý, theo dõi và kiểm định chất lượng bảng hỏi (Headquarter: chạy seo vơ mây hoặc chạy trên máy trạm)

Ứng dụng phù hợp cho tất cả các dạng điều tra sử dụng bảng hỏi, từ 1 cá nhân điều tra với vài chục bảng hỏi đến vài chục người cùng tham gia điều tra với hàng ngàn bảng hỏi.

Bài viết dưới đây trình bày ngắn gọn cách thức sử dụng bộ công cụ này. Bộ ứng dụng hoàn toàn miễn phí, rất phù hơp để sinh viên, giáo viên, nghiên cứu viên áp dụng vào thực tiễn công việc của mình.

1. Thiết kế bảng hỏi với ứng dụng nền web tại địa chỉ:

https://solutions.worldbank.org

Hình sau đây minh họa qúa trình đăng ký và cài đặt ứng dụng Tester (với các bảng hỏi dài, phức tạp có bổ sung cả hình ảnh…)

Sau khi hoàn thành việc thiết kế bảng hỏi, bạn có thể sử dụng ứng dụng Headquarters (phiên bản “Demo”) để phân quyền sử dụng, và tiến hành điều tra thử. Các hình tiếp theo hướng dẫn cách thiết lập một số thông số trước khi tiến hành điều tra thật.

Bạn đọc để ý đến phần khoanh đỏ, nhấn vào đấy sẽ được chuyển đến trang tải ứng dụng Interviewer. Ứng dụng này được viết để có thể chạy trên hầu hết máy tính bảng, điện thoại thông minh nền tảng Android.

Sau khi cài đặt, bạn cần một tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng và bắt đầu phần điều tra.

Đầu tiên, bạn cần viết một thư đến đại diện của Worldbank để xin cấp một tài khoản sử dụng ứng dụng Headquarter phiên bản seo vơ mây. Ứng dụng và không gian lưu trữ được cấp miễn phí cho người sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là Worldbank phải trả tiền để thuê dịch vụ đám mây (có lẽ rất nhiều tiền); do vậy, bạn không nên gửi thư yêu cầu qúa nhiều seo vơ một lúc. Hoặc nhiều người nên dùng chung một seo vơ vì ứng dụng có thể hỗ trợ nhiều người quản lý cùng lúc cũng như quản trị một só lượng lớn các bảng hỏi.

Hình bên dưới minh họa trang đăng nhập sau khi được Worldbank cung cấp tài khoản quản trị.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy thiết lập thông số cho qúa trình điều tra. Nhấn vào thực đơn Survey Setup, chọn Questionnaire để bắt đầu nhập bảng hỏi từ ứng dụng thiết kế.

Nhấn vào biểu tượng IMPORT QUESTIONNAIRE

Đăng nhập vào trang thiết kế bảng hỏi của bạn.

Chọn 1 bảng hỏi để nhập vào ứng dụng Headquarter.

Sau khi nhập bảng hỏi, hãy bắt đầu thêm NGƯỜI GIÁM SÁTNGƯỜI PHỎNG VẤN. Vai trò của các nhóm này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm qua các tài liệu đi kèm bên dưới.

Người giám sát có khả năng kiểm tra bảng hỏi trực tiếp, quyết định chấp nhận hay bác bỏ bảng hỏi điều tra.

Người phỏng vấn (Interviwer) sẽ sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào ứng dụng Interviewer. Sau khi đăng nhập thành công, người sử dụng có thể điều tra thông qua ứng dụng Interviewer trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Cuối cùng, trước khi điều tra thật, hãy xác định hạn mức phỏng vấn cho mỗi người điều tra để thuận tiện cho qúa trình quản lý. Nhấn chuột trái vào bảng hỏi, chọn New Assignment để bắt đầu thiết đặt.

Hình dưới minh họa số lượng bảng hỏi được thiết đặt cho mỗi người. Hết số lượng này, người dùng không thể phỏng vấn thêm.

Sau khi kết thúc mỗi lượt phỏng vấn, bằng cách nhấn vào biểu tượng đồng bộ (Synchronize), dữ liệu điều tra sẽ được tải lên ứng dụng Headquarter và NGƯỜI GIÁM SÁT có thể kiểm tra toàn bộ diễn biến đợt điều tra, qua đó đảm bảo độ tin cậy và chất lượng các cuộc phỏng vấn.

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng thiết kế bảng hỏi trên nền web: http://siteresources.worldbank.org/INTCOMPTOOLS/Resources/8213623-1380598436379/designer.pdf.

Hướng dẫn cài ứng dụng Tester: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.worldbank.solutions.Vtester

Thuật ngữ và hướng dẫn sử dụng Headquarter: http://siteresources.worldbank.org/INTCOMPTOOLS/Resources/8213623-1380598436379/headquarter.pdf

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Interviewer: http://support.mysurvey.solutions/customer/en/portal/articles/2475216-download-and-install-the-interviewer-application?b_id=12728

Hỗ trợ những vấn đề thường gặp: http://support.mysurvey.solutions/

Soulextremely

Comments are closed.