Ứng dụng tối ưu tham số p trong nội suy IDW

Trong nội suy IDW, p là một trong những tham số quan trọng cần được xác định. Ước tính đúng gía trị p giúp kiểm soát tốt hơn mức độ ảnh hưởng của các điểm lân cận lên gía trị điểm được nội suy. Tuy nhiên, ngoài công cụ tự động trong phần mềm ArcGIS (mã nguồn đóng), hiện chưa có một công cụ nào khác có thể hỗ trợ người dùng trong việc tối ưu hóa gía trị p.

https://s5.postimg.org/3kubzxw1z/poptimize.png

Hình 1: Giao diện sử dụng của công cụ

Hình 2: Giao diện kết qủa từ bộ số liệu đo sâu tại đầm Cầu Hai

Với nỗ lực đưa phân tích không gian và địa thống kê đến gần hơn người sử dụng, nhóm nghiên cứu bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản (khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm Huế) đã xây dựng một ứng dụng nhỏ nhằm hỗ trợ người sử dụng tìm được gía trị p theo cách đơn giản và trực quan.

Ứng dụng có các đặc điểm sau:

– Mã nguồn: ngôn ngữ thống kê R cùng gói lập trình Shiny

– Hướng tiếp cận chính: “Thử – Sai”, tính các gía trị p tương ứng với gía trị RMSE thông qua các lệnh của gói phân tích địa thống kê GSTAT

– Giao diện sử dụng: giao diện web

– Yêu cầu về lập trình đối với người sử dụng: Không

– Yêu cầu về R đối với người sử dụng: Không

– Yêu cầu đối với dữ liệu đầu vào: Dữ liệu cần được lưu về định dạng CSV với 3 cột, một cột có tên là op, một cột chứa thông tin về kinh độ và một cột chứa thông tin về vĩ độ của các điểm.

– Bản quyền sử dụng: Miễn phí (Free of Beer)

Địa chỉ truy cập:

Người sử dụng có thể truy cập ứng dụng theo địa chỉ sau:

https://oceanrs.shinyapps.io/poptimize

Mọi thông tin phản hồi, vui lòng gửi qua địa chỉ thư: hanamthang@huaf.edu.vn

Soulextremely

Comments are closed.