Hướng dẫn xử lý ảnh MODIS từ L1A đến L2A

NASA cung cấp nguồn ảnh MODIS ở nhiều mức độ xử lý khác nhau. Thông thường, người dùng bắt đầu xử lý ảnh từ mức L1A. Mức L0 chỉ dành cho “gà nòi” của NASA. Bài viết sau trình bày một số bước cơ bản để chuyển ảnh từ L1A sang L2 – cung cấp các thông tin chuyên đề cần cho hải dương học.

TẢI ẢNH

Truy cập trang như hình, chọn sản phẩm cần xem ở mục Products. Ở đây, ta chọn sản phẩm MYD021KM để có thể xem trước hình ảnh – một thủ thuật để lọc ảnh, tránh trường hợp cảnh bị phủ bởi qúa nhiều mây.

Chọn thời gian thu nhận ảnh.

Nhập tọa độ giới hạn của vùng cần làm.

Nhấn vào dòng Files để chương trình tìm ảnh theo yêu cầu.

Sau một vài giây, chúng ta có danh sách các ảnh như hình. Bấm vào biểu tượng hình ảnh ở cột Image để bắt đầu xem trước hình ảnh.

Như được minh họa, khi bấm chọn hình, ảnh xem trước sẽ hiện ra ở khung bên trái. Bằng mắt thường, ta có thể tìm và lọc những cảnh đáp ứng yêu cầu về độ phủ tối thiểu của mây.

Sau khi chọn được ảnh ưng ý, ghi chú lại ngày tháng chụp ảnh. Truy cap vào trang như địa chỉ của hình. Bấm vào mục Level 1&2 Browser.

Chọn MODIS Aqua hoặc Terra, chọn thời điểm ở khung lịch, nhập tọa độ giới hạn vùng tương tự ở phía trên. Cuối cùng, nhấn Find swaths để bắt đầu tìm kiếm.

Người dùng có thể tải trực tiếp các ảnh Level 2. Nhưng nếu muốn xử lý theo các tham số tự chọn thì tải ảnh L1A_LAC.

XỬ LÝ ẢNH

XUẤT DỮ LIỆU .GEO TỪ ẢNH GỐC L1A

– Mở chương trình SeaDAS

– Mở ảnh L1A

– Nhấn vào mục OCSSW, chọn modis_GEO, xuất hiện cửa sổ như hình. Để mặc định và nhấn Run.

TÍNH CHUYỂN TỪ L1A SANG L1B

– Mở ảnh L1A và ảnh GEO vừa tạo.

– Nhấn OCSSW, chọn modis_L1B

– Để các tham số như hình, nhấn Run

Sau khi tính chuyển, ta có 3 ảnh bao gồm ảnh L1B ở độ phân giải 1km, 500m và 250m. Chúng ta tiếp tục sử dụng ảnh độ phân giải 1km để tính chuyển đến L2.

– Nhấn OCSSW, chọn l2gen.

-Cửa sổ hiện như hình, có rất nhiều tùy chọn. Cửa sổ Main cung cấp các thông tin cơ bản. Có thể để mặc định.

Cửa sổ Subsetting Options để giới hạn vùng xử lý. Nhập tọa độ của vùng vào các ô north, south, east và west.

Cửa sổ Calibration Options cung cấp các tùy chọn xử lý. Có thể để mặc định như hình.

Tương tự với cửa sổ IOP Options.

Cửa sổ Products, chọn những gì cần thiết để phục vụ cho qúa trình tính toán tiếp theo.

Mở ảnh Level và ta có các sản phẩm như hình:

– Gía trị phản xạ R_rs ở bước sóng 531nm.

– Ảnh Chlorophyll-a

– Ảnh SST

Tuy nhiên, ta cần lưu ý về các mặt nạ (Flag) được tạo ra trong qúa trình xử lý. Do ảnh hưởng bởi mây, bóng nắng và nhiều hiện tượng khác mà phần thông tin thu nhận được thực sự còn tương đối ít. Có thể đánh dấu chọn vào mục Quality_L2 hoặc Quality_L3 để xem những vùng nào có thể sử dụng được. Hình dưới cho thấy chỉ có vùng màu xanh lá chuối non là có thể sử dụng cho các phân tích tiếp theo.

Cuối cùng, ta có thể xuất từng bản đồ riêng biệt như hình nhờ vào tùy chọn Export Image khi nhấn chuột phải lên ảnh đang xem.

Soulextremely. Nếu cần trao đổi thêm vui lòng thông tin về địa chi thư: hanamthang@huaf.edu.vn

Comments are closed.