Hướng dẫn cài ứng dụng SeaDAS trong môi trường Linux

SeaDAS là một ứng dụng mã nguồn mở của NASA, giúp xử lý rất nhiều nguồn ảnh viễn thám màu, phục vụ qúa trình tính các tham số như nhiệt độ bề mặt biển (SST), hàm lượng Chl-a, gía trị R_rs hoặc các tham số quang sinh khác. Bài viết này hướng dẫn cách cài SeaDAS trong môi trường Linux, bao gồm hai gói phần mềm: giao diện chính của ứng dụng và các gói lệnh phụ trợ.

Ứng dụng được cài trên nền Linux Lubuntu 16.04 LTS với SeaDAS phiên bản 7.4.

Đầu tiên, ta vào trang chủ của SeaDAS, đọc các yêu cầu về cấu hình và ứng dụng phụ trợ ở mục Requirement, sau đó nhấn vào nút Download để tải SeaDAS.

Với đa phần các bản phân phối của Linux, các môi trường của Bash, Python, Git, cURL đã được cài mặc định. Người dùng chỉ cần lưu ý thêm gói cài JAVA để phần mềm hiển thị đúng giao diện.

Tải bản SeaDAS dành cho hệ điều hành 32 hoặc 64 bit.

Sau khi tải về, trong môi trường dòng lệnh (nhấn tổ hợp phím Ctrl – Alt – T), thực hiện các lệnh sau:

CD <thư mục chứa gói cài đặt> # Di chuyển đến thư mục chứa gói cài mới tải về

chmod +x <tên gói>.sh # Kích hoạt tính thực thi của tệp cài

./<tên gói>.sh # Bắt đầu thực hiện lệnh cài đặt

Sau khi kết thúc qúa trình cài đặt, người dùng có thể gọi chương trình trực tiếp từ biểu tượng có dòng chữ seadas để khởi chạy chương trình. Tệp tin này được lưu trong thư mục bin của thư mục cha seadas:

/home/<tên máy>/seadas-7.4/bin hoặc thực hiện lệnh Export như hướng dẫn trên trang chủ để có thể gọi chương trình từ cửa sổ lệnh.

Sau khi khởi động, ứng dụng có giao diện như hình. Trong đó, chúng ta chú ý đén mục tiếp theo: Install OC Processors hoặc Update OC Processors (trong trường hợp đã cài). Đây là nơi truy cập các lệnh chuyển ảnh gốc từ Level 1A sang Level 1B, Level 2 hoặc Level 3…

Để cài đặt, ta nhấn vào thanh Install… Qúa trình cài đặt được thực hiện tự động với hai tùy chọn:

– Mission Data: chọn gói dữ liệu cần xử lý (ví dụ chọn gói aqua trong trường hợp này)

– Others: Chọn Clean Install để qúa trình cài mới hoàn toàn

Lưu ý là qúa trình này yêu cầu mạng internet phải rất ổn định và có tốc độ cao mới cài thành công. Thông thường, qúa trình này sẽ thất bại và không thể cài được. Để vượt qua ải này, người dùng có thể chọn cài qua giao diện dòng lệnh hoặc vẫn tiếp tục ở giao diện UI nhưng theo một cách khác.

Truy cập vào trang sau (hoặc có thể tìm ở mục Manual Installation của trang hướng dẫn). Kiểm tra các yêu cầu ở mục số 1 và 2, thực hiện nếu máy chưa có.

Chuyển đến mục số 4, tự tạo một thư mục có tên ocssw trong thư mục bin của seadas-7.4. Nếu đã có thì không cần tạo nữa. Dùng lệnh CD di chuyển đến thư mục ocssw. Thực hiện chuỗi các lệnh sau trong môi trường dòng lệnh:

Phần màu đỏ là tùy chọn, người dùng cần gói xử lý nào thì tải gói đó về. Để thuận lợi, người dùng nên chép riêng các tệp đã tải về trong thư mục OCSSW ra một thư mục riêng, đề phòng qúa trình cài đặt thất bại, có thể chép ngược vào lại thư mục OCSSW để cài lại.

Cuối cùng, quay trở lại giao diện của SeaDAS, nhấn vào dòng Install OC Processors để cài đặt như hướng dẫn phần trên. Hoặc có thể thực hiện qua hai lệnh sau:

Dùng lệnh CD di chuyển đến thư mục OCSSW

chmod +x install_ocssw.py # Kích hoạt tính thực thi của đoạn mã cài

./install_ocssw.py –install-dir=<seadas-<version> install directory>/ocssw –git-branch=v<version> –local=/tmp –aqua –seawifs

Phần màu đỏ là phần tùy chọn. Mục -git-branch=v7.2

Soulextremely

Comments are closed.