Cuộc thi giải thưởng nghiên cứu biển Đông năm 2017

http://nghiencuubiendong.vn

Tiếp theo thành công của cuộc thi năm trước, năm nay, quỹ nghiên cứu biển Đông tiếp tục tài trợ “Giải thưởng nghiên cứu biển Đông năm 2017”. Đây là một hoạt động thường niên, rất có ý nghĩa và bao gồm các giải chính sau:

– Giải thưởng “Bài nghiên cứu về biển Đông năm 2017”

– Giải thưởng “Giải báo chí về biển Đông năm 2017”

– Giải thưởng “Công trình nghiên cứu biển Đông xuất sắc năm 2017”

Đối tượng sinh viên, thạc sỹ, hay nghiên cứu sinh có thể tham gia vào đề mục về giải thưởng “Bài nghiên cứu về biển Đông năm 2017”.

Chi tiết về cuộc thi, bạn đọc có thể tìm hiểu tại đây. Thông báo chính thức về giải thưởng “Bài nghiên cứu về biển Đông năm 2017” có thể xem ở đây.

Comments are closed.