Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”

Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017” được tổ chức trong 2,5 ngày, bao gồm 1,5 ngày Hội nghị và 1 ngày Diễn đàn.
Hội nghị sẽ bao gồm các báo cáo khoa học về các lĩnh vực khoa học biển theo các hướng:
– Đa dạng sinh học và nguồn lợi tài nguyên biển
– Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
– Tai biến và rủi ro môi trường
– Các quá trình hải dương học và công trình biển
– Địa chất và hóa học biển
– Quản lý biển và đại dương
Chủ đề Diễn đàn:
– Hợp tác Quốc tế về Khoa học biển
– Liên kết giữa khoa học và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế biển
– Khoa học vì sự phát triển bền vững
Thời gian và địa điểm: Diễn đàn – Hội nghị được tổ chức từ 12 – 14/9/2017 tại Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
– Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.
Các thời hạn:
– 15/5/2017: Đăng ký tham dự
– 15/6/2017: Nộp báo cáo tóm tắt. Thông báo số 2
– 30/06/2017: Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày trong Diễn đàn – Hội nghị. Nộp báo cáo toàn văn
– 15/8/2018: Thông báo cuối cùng
Đăng ký tham dự: Đăng ký tham dự trực tuyến qua trang web của Diễn đàn – Hội nghị tại đây tới Ban Thư ký Diễn đàn – Hội nghị trước ngày 15/05/2017.

Thông tin được trích dẫn lại từ: http://www.vnio.org.vn

Comments are closed.