Phần mềm và tài liệu thiết thực để học R

R là một ngôn ngữ lập trình được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực thống kê. Từ các phân tích thống kê đơn giản đến phức tạp đều có thể được trình bày mạch lạc, sinh động với cú pháp đơn giản, dễ học. R được hỗ trợ bởi cộng đồng đông đảo các nhà khoa học trên thế giới, qua đó cung cấp một khối lượng lớn các gói mở rộng, đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng cuối.

Về cơ bản, R có thể được gọi và thực thi qua giao diện dòng lệnh. Để hỗ trợ tốt hơn những người mới làm quen, một số ứng dụng với giao diện người sử dụng đã được thiết kế để giảm thời gian khai báo, đánh mã (codes). Bài viết giới thiệu hai ứng dụng phổ biến và dễ dùng hiện nay.

1. Rkward

https://rkward.kde.org/images/0/0a/RKWard_060_450.png

Ứng dụng có giao diện thân thiên, gần tương tự SPSS. Một số tính năng tiêu biểu:

– Hỗ trợ quản lý dữ liệu qua bảng tính (tương tự SPSS).

– Hỗ trợ giao diện dòng lệnh trực quan.

– Hỗ trợ viết các đoạn mã thực thi.

– Quản lý, cài đặt dễ dàng các gói ứng dụng.

Rkward hiện đượcc phát triển đến phiên bản 0.6.5, hỗ trợ cả ba hệ điều hành Windows, Mac và Linux.

Địa chỉ: https://rkward.kde.org/

2. RStudio

Rstudio hỗ trợ giao diện dòng lệnh thân thiên, trực quan với chức năng gợi nhắc câu lệnh. Đặc biệt, RStudio được thiết kế cho nhiều lớp người dùng khác nhau, từ nhu cầu cơ bản đến phân tích dữ liệu lớn cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ.

Các tính năng tiêu biểu được giới thiệu sinh động theo địa chỉ sau: https://www.rstudio.com/products/rstudio/features/

https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2014/04/rstudio-windows.png

RStudio hỗ trợ các hệ điều hành Windows, Mac, Linux và có thể được tải miễn phí theo địa chỉ: https://www.rstudio.com/products/rstudio/

TÀI LIỆU HỌC VÀ THỰC HÀNH R

TRANG WEB

  1. R Tutorial Series: http://rtutorialseries.blogspot.com
  2. R Bloggers: https://www.r-bloggers.com

SÁCH

Sách viết về R rất nhiều và chắc chắn không thể đọc hết. Ở đây, tôi chọn lọc một số tài liệu dễ đọc, minh họa sinh động để người mới sử dụng có thể nắm bắt nhanh chóng.

  1. Paul Teetor. R Cookbook. O’Reilly, 2011. Địa chỉ tải: http://oceanrs.com/gis-rs-qlnlts/

  2. Winston Change. R Graphic Cookbook. O’Reilly, 2012. Địa chỉ tải: http://oceanrs.com/gis-rs-qlnlts/

  3. Michael H.Kutner et al,. Applied Linear Regression Models (4th ed.). Địa chỉ tải: https://mysite.science.uottawa.ca/rkulik/mat3378/mat3378-textbook.pdf

  4. Julian Faraway. Practical Regression and ANOVA Using R. Địa chỉ tải: ftp://cran.r-project.org/pub/R/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf

  5. Kim Seefeld, Ernst Linder. Statistics Using R with Biological Examples. Địa chỉ tải: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Seefeld_StatsRBio.pdf
Soulextremely

Comments are closed.