Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định trường ĐH Nông Lâm Huế

Đối với báo cáo và khóa luận tốt nghiệp, việc sử dụng tài liệu tham khảo là bắt buộc. Ngoài ra, việc trích dẫn tài liệu trong bài viết phải tuân theo quy định của nhà trường. Hiện nay, yêu cầu này khá ngặt ngèo khi sinh viên phải tách riêng hai khối tiếng Anh và tiếng Việt với số thứ tự bắt đầu từ khối tiếng Việt [2].

Câu hỏi được đặt ra khi ta có hàng trăm tài liệu cần trích dẫn và không thể vừa trích dẫn, vừa chèn vừa quản lý tài liệu một cách thủ công. Vậy phải làm thế nào? Bạn đọc có thể tham khảo quy trình bốn bước sau để giúp việc trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo không trở thành cơn ác mộng.

Bước Nội dung
1 Lập danh mục tài liệu và quản lý bằng phần mềm chuyên dụng. Bạn đọc có thể sử dụng ứng dụng miễn phí Mendeley [3, 4, 5], Zotero [4, 5] hoặc Docear [1] để quản lý tất cả tài liệu của báo cáo, khóa luận mình thực hiện.
2 Chèn tự động danh mục tài liệu tham khảo bằng cách chọn các tài liệu cần trích dẫn trong phần mềm quản lý và chèn tự động danh mục các tài liệu.
3 Cắt dán riêng hai khối tiếng Việt, Anh và thay đổi số thứ tự của chúng. Đánh số thứ tự bắt đầu từ khối tiếng Việt.
4 Trích dẫn thủ công theo ý muốn

Lợi ích:

  • Quản lý tài liệu dễ dàng với phần mềm chuyên dụng
  • Dễ dàng định dạng tài liệu theo quy định của nhà trường
  • Có thể sử dụng lại danh mục, tài liệu cần trích dẫn cho các báo cáo, bài viết khác vào bất cứ khi nào cần (trừ khi ổ cứng của bạn không cánh mà bay dữ liệu…)

Ví dụ:

Trích dẫn tài liệu tiếng Việt [1], tài liệu tiếng Việt [2],  tiếng Anh [5], tiếng Anh [4] và tiếng Việt [3].

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1. Chu Hồi N. Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển môi trường biển. 2008.

2. Chu Hồi N. Đầu tư cho các hệ sinh thái vùng bờ biển: Tài liệu hướng dẫn cho các nhà báo về vai trò của các Hệ sinh thái vùng bờ biển. 2012.

3. Văn Đăng N. Một số vấn đề về làng xã ven biển miền Trung qua tư liệu Hán Nôm làng Hà Thanh. (Văn hóa, lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận).

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 

4. Cahaya A. Fishermen Community in the Coastal Area: A Note from Indonesian Poor Family. Procedia Econ Financ [Internet]. 2015 [cited 2016 Apr 17];26:29–33. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212567115008011

5. Ferrol-Schulte D, Wolff M, Ferse S, Glaser M. Sustainable Livelihoods Approach in tropical coastal and marine social–ecological systems: A review. Mar Policy [Internet]. 2013 Nov [cited 2016 Apr 17];42:253–8. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308597X13000833

Tài liệu tham khảo

  1. Beel J., Gipp B., langer S., Genzmehr M., 2011. Docear: An academic literature suite for searching, organizing and creating academic literature. Proceedings of the 11th annual international ACM/IEEE joint conference. S. 465-466.- ISBN 978-1-4503-0744-4.
  2. ĐH Nông Lâm (Huế), 2013. Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học Nông Lâm, đại học Huế, 8tr.
  3. Holt Zaugg, Richard E. West, Isaku Tateishi, Daniel L. Randall, 2011. Mendeley: Creating Communities of Scholarly Inquiry Through Research Collaboration. Techtrends, Volume 55, Issue 1, pp 32–36. DOI: 10.1007/s11528-011-0467-y
  4. J. Kratochvíl, “Comparison of the Accuracy of Bibliographical References Generated for Medical Citation Styles by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero,” J. Acad. Librariansh., Sep. 2016.
  5. J. L. Ortega, “Reference Management Tools,” in Social Network Sites for Scientists, Elsevier, 2016, pp. 65–99.

 

 

 

 

Soulextremely

Comments are closed.