8 lý do để một bài báo được chấp nhận

Image result for How to publish in scholarly journals

8 lý do sau đây được tổng hợp bởi TS Torsten Pieper, phó biên tập của tạp chí Journal of Family Business Strategy và đồng nghiệp, TS Joseph Astrachan, trưởng ban biên tập của tạp chí (Theo Elsevier)

1. Bài báo cung cấp thông tin về các vấn đề quan trọng: ví dụ như việc giải thích được sự biến động của số liệu ngoài giá trị trung bình hoặc kỳ vọng. Hoặc hỗ trợ thông tin, góp phần tìm ra câu trả lời cho các vấn đề chưa được giải quyết, có ảnh hưởng lớn đến nhiều người.

2. Bài báo cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý hoặc thực thi quyết định: đặc biệt liên quan đến các quyết định dài hạn, có mức độ ảnh hưởng lớn.

3. Ý tưởng của bài báo có thể được sử dụng để phát triển lý thuyết hoặc một khung thể chế mới, có thể là tạo lý thuyết mới hay phát triển chuyên sâu các lý thuyết cũ.

4. Ý tưởng trả lời những câu hỏi mới và quan trọng.

5. Các phương pháp sử dụng là phù hợp và có thể lặp lại (ví dụ, phương pháp thu mẫu, phân tích số liệu…)

6. Các phương pháp được áp dụng chính xác, góp phần giải thích lý do và khả năng dữ liệu có thể hỗ trợ người làm đưa ra kết luận.

7. Công trình kết nối với các nghiên cứu trước đó trong cùng lĩnh vực hoặc từ một lĩnh vực khác, giúp hỗ trợ tốt các quan điểm của tác giả.

8. Bài báo được trình bày tốt, về câu văn và dễ hiểu đối với người đọc, các luận điểm có có tính trật tự, rõ ràng, not internally contradictory.

Bài báo nên có tính mới, sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu. Quan trọng hơn, công trình phải do chính tác giả thực hiện, không sao chép, và chưa được đăng trên bất kì tạp chí nào.

Chi tiết quy trình xét duyệt bài báo có thể được tải trực tiếp ở đây: How to publish in Scholarly journal?

Dịch và biên tập: Soulextremely

Comments are closed.