Google Earth hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng NTTS và Nguồn lợi thủy sản

QGIS hỗ trợ một công cụ tuyệt vời để người sử dụng có thể tận dụng nguồn ảnh vệ tinh từ Google Earth cho qúa trình thành lập các bản đồ hiện trạng nuôi trồng cũng như quản lý nguồn lợi thủy sản. Công cụ có tên là Quick Map Service và có thể cài đặt trực tiếp từ kho Plugin của QGIS.

Với sự kết hợp này, bạn đọc có thể:

  • Kiểm tra hiện trạng tại khu vực mình đang làm.
  • Kiểm tra địa hình và lập bản đồ thu mẫu.
  • Bổ sung điểm thực địa cho qúa trình đánh gía độ chính xác của ảnh phân loại

qsm1

Công cụ được cài đặt thông qua trình quản lý Plugin của QGIS, sau đó được truy cập từ mục Web của ứng dụng QGIS.

Trước khi sử dụng, người dùng nên cài đặt thêm các gói dữ liệu để công cụ hỗ trợ tối đa các nguồn ảnh vệ tinh khác nhau. Ở mục Setting của công cụ, bạn đọc bấm vào dòng chữ “Get contributed pack” để tải dữ liệu.

Sau khi kết thúc cài mới các gói dữ liệu, người dùng có thể truy cập vào một trong nhiều thư viện ảnh vệ tinh của công cụ. Hình trên minh họa ảnh tải về từ bộ công cụ Google Sattelite.

Những hình ảnh tiếp theo minh họa khả năng nhận diện các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng như một số nguồn lợi thủy sản tại các khu vực ven bờ và đầm phá.

Bãi cỏ biển ven bờ có thể được nhận diện trên ảnh của Google Earth

Tàu du lịch và tàu đánh cá có thể được nhận diện dễ dàng trên ảnh

Sau khi nhận diện được các hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc nguồn lợi thủy sản, người sử dụng có thể đánh dấu, khoanh vùng và chuyển thành dạng dữ liệu có thể sử dụng ngay (ở định dạng Shape hoặc SQLite).

Bài và hình ảnh: Soulextremely

Leave a Reply

Your email address will not be published.