Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên

Dưới đây là danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhóm sinh viên đã và đang thực hiện.

Năm 2016 – 2017

STT Tên đề tài dự kiến Sinh viên Lớp
1 Đánh giá sự phân bố theo không gian của các thảm cỏ biển, san hô ven đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn ảnh đa phổ Sentinel 2 Bùi Thị Thuận QLNLTS47
2 Đánh giá nhu cầu thị trường đối với sản phẩm rong nho thương phẩm: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Huế Nguyễn Thị Duyên CĐTS48
3 Xây dựng bản đồ hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng và nuôi hàu tại đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫn CĐTS48
4 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh thái thảm cỏ biển tại khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi, xã Phú Diên, tỉnh Thừa Thiên Huế Phú CĐTS48
5 Tìm hiểu thành phần loài giống động vật thủy sản trong thảm cỏ biển tại khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi, xã Phú Diên, tỉnh Thừa Thiên Huế Giang CĐTS48

Leave a Reply

Your email address will not be published.