Hội thảo viễn thám châu Á lần thứ 37

http://www.acrs2016.org/images/bbr2.png

Hội thảo năm nay được tổ chức tại Srilanka với chủ đề chính “Tăng cường hạ tầng dữ liệu không gian để phát triển kinh tế bền vững“. Các chủ đề con bao gồm:

Chủ đề đặc biệt:

 • Ứng dụng viễn thám trong tái cấu trúc hạ tầng
 • Viễn thám đối với sự tăng trưởng và phát triển
 • Phát triển các chương trình công nghệ vệ tinh khu vực châu Á

Chủ đề thường niên:

 • Ứng dụng các thế hệ vệ tinh mới
 • Các ứng dụng thường gặp của viễn thám
 • Xử lý và phân tích dữ liệu
 • Ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý
 • GPS và xử lý ảnh

Chi tiết các chủ đề, bạn đọc quan tâm có thể xem tại trang chủ của hội thảo.

Các mốc thời gian:

 • Hạn cuối nộp tóm  tắt: 1/8/2016
 • Thông báo chấp nhận bài: 15/8/2016
 • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 16/9/2016
 • Ngày hội thảo: 17-21/10/2016

Trang thông tin chính thức: http://www.acrs2016.org

Bài: Soulextremely (hình ảnh được lấy từ trang chủ của hội thảo)

Leave a Reply

Your email address will not be published.