Mendeley – Phần mềm quản lý và trích dẫn tài liệu MIỄN PHÍ

Bên cạnh ứng dụng Docear và Zotero đã được giới thiệu ở các bài viết trước, Mendeley là một ứng dụng nổi tiếng khác và hoàn toàn miễn phí, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

Với Mendely, người dùng có thể sử dụng tính năng cơ bản như:

  • Lưu tài liệu từ trang web (thông qua ứng dụng con “Web Importer”)
  • Nhập tài liệu một cách thủ công hoặc nhập tự động thông qua dữ liệu DOIs và tệp trích dẫn “citation”
  • Quản lý tài liệu với thư viện hoặc thư mục khác nhau
  • Khởi tạo danh mục tài liệu tham khảo với nhiều kiểu trích dẫn khác nhau

Ngoài ra, người sử dụng có thể sẽ quan tâm đến một số tính năng khác như:

  • Đọc và chú thích trong tài liệu
  • Nhập và quản lý các tệp PDF từ máy tính, Endnote hoặc Zotero
  • Kết nối và chia sẻ với các thành viên khác
  • Sao lưu và lưu trữ dữ liệu lớn

Mendeley có thể được tải miễn phí hoàn toàn từ trang chủ cho các hệ điều hành Linux, Windwos và Mac.

https://www.mendeley.com/

Người dùng được yêu cầu tạo một tài khoản miễn phí (để sử dụng các tiện ích đám mây) và đăng nhập khi tải cũng nhưu sử dụng phần mềm.

Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ các plugin dùng kèm với bộ ứng dụng văn phòng Libre Office hoặc Microsft Word.

Một số hình ảnh từ ứng dụng Mendeley:
mendeley1

Giao diện chung khi mở ứng dụng lần đầu tiên

mendeley2

Kết nối và chia sẻ dữ liệu với thành viên khác

mendeley3

Thay đổi thiết đặt với phần tùy chọn của ứng dụng

mendeley4

Giao diện quản lý chung các tài liệu

mendeley5

Khởi tạo danh mục tài liệu tham khảo với nhiều kiểu trích dẫn khác nhau

mendely6

Thêm tài liệu thủ công

Biên tập bởi Soulextremely

Leave a Reply

Your email address will not be published.