Quy định điều kiện tốt nghiệp và trình bày báo cáo, khóa luận

Quy định của trường đại học Nông Lâm Huế về cách trình bày báo cáo, khóa luận tốt nghiệp (năm 2013). Bạn đọc quan tâm có thể tải tại đây hoặc ở đây.

Quy định bao gồm các nội dung liên quan đến trình bày nội dung, đề mục, bố cục và tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo thêm Quy định về các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệpQuy định điều kiện thực tập cuối khóa (bao gồm điều kiện để được làm khóa luận tốt nghiệp).

Leave a Reply

Your email address will not be published.