Học bổng Eramus + 2016 dành cho sinh viên

Đối tượng: sinh viên các trường đại học (chuyên ngành rất đa dạng)

Thời gian nộp: hạn cuối 11/3/2016

Cách thức nộp: trực tuyến. Ứng cử viên được yêu cầu chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, sau đó chỉ đơn giản điền thông tin trực tuyến tại trang web của chương trình.

Yêu cầu: Phải có chứng chỉ tiếng Anh (quốc tế)

Thông tin chi tiết có thể được tham khảo ở đây:

https://erasmusplus.uaic.ro/mobility-levels-and-duration

Trang đăng nhập và đăng ký hoc bổng trực tuyến:

https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register

Leave a Reply

Your email address will not be published.