Ứng dụng đo và dự báo thủy triều

Đo đạc và dự báo thủy triều là một công việc quan trọng. Việc hiểu rõ về chế độ triều của một vùng nhất định cho phép người nghiên cứu thiết lập thời gian thu mẫu cụ thể, hiệu chỉnh dữ liệu độ sâu, hiệu chỉnh các mô hình dự báo cũng như hỗ trợ quá trình quy hoạch nuôi trồng thủy sản.

Các phần mềm dưới đây được giới thiệu để bạn đọc có thêm một nguồn thông tin tham khảo về thủy triều tại các vùng  khác nhau. Ứng dụng có đặc điểm miễn phí, dễ sử dụng, có thể chạy được trên Windows hoặc cả Linux

1.Ứng dụng JTIDES (Windows và Linux)

Trang chủ: http://arachnoid.com/JTides

jtide2

2. Ứng dụng WXTIDE32 (Windows)
Trang chủ: http://www.wxtide32.com/
wxtide1

wxtide2

3. Ứng dụng JASL (Windows và Linux)
Trang chủ: http://ilikai.soest.hawaii.edu/UHSLC/jasl/jaslsoft.html
jasl1

4. Ứng dụng TASK (Windows)

Trang chủ: http://noc.ac.uk/using-science/products/tidal-harmonic-analysis

task1

task2

task3

task4

task5

Soulextremely (Hình ảnh sử dụng trong bài thuộc bản quyền tác giả phần mềm)

Leave a Reply

Your email address will not be published.