Chúng tôi là ai?

Là một nhóm các nhà nghiên cứu khởi nghiệp với niềm đam mê ứng dụng công nghệ thông tin địa lý, viễn thám và các công nghệ mã nguồn mở trong lĩnh vực quản lý nguồn lợi thủy sản, chúng tôi muốn đưa công nghệ và kĩ thuật hiện đại đến gần hơn các nhà quản lý, ngư dân để quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên ven biển, đầm phá.

Những hướng đi chính của nhóm bao gồm:

-Đánh giá đa tiêu chí và lựa chọn vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp ở đầm phá và ven biển

-Lập bản đồ thống kê nguồn lợi thủy sản ở đầm phá, ven biển

-Tìm kiếm và ứng dụng các thuật toán hiệu chỉnh cột nước phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam

-Sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình (10-30m) để phát hiện các nguồn lợi rừng ngập mặn, cỏ biển trong điều kiện phân tán, diện tích nhỏ của các thảm nguồn lợi.

-Tìm kiếm và ứng dụng các thuật toán xác định hàm lượng Chlorophyll-a, nhiệt độ bề mặt biển, độ đục phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam

Những phần mềm có thể sử dụng:

-ArcGIS

-Envi

-QGIS

-SeaDAS

-S2-Toolbox

-SAGA

-ODESA

– Orfeo Toolbox

Ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng:

-Python

-PHP

-JAVA

– R

Những bộ cảm vệ tinh đã sử dụng:

-Sentinel-2

-SPOT

-ALOS AVNIR-2

-Landsat (4, TM, ETM, 8)

-MODIS Aqua

-MODIS Terra

-MERIS

Sản phẩm của chúng tôi:

-Hệ thống các bản đồ phân bố nguồn lợi thủy sản (nuôi trồng thủy sản, cỏ biển, rừng ngập mặn) tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai và đầm Lập An, ven sông Nhật Lệ (Quảng Bình), đầm Thủy Triều (Khánh Hòa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đảo Hải Vân Sơn Chà (Thừa Thiên Huế).

-Quy trình lập bản đồ phân bố các nguồn lợi thủy sản.

-Hệ cơ sở dữ liệu và giao diện người sử dụng giúp truy xuất dữ liệu phân loại cá tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai.

-Các bài báo, báo cáo chuyên đề liên quan.

Soulextremely

Leave a Reply

Your email address will not be published.