Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI

Hội nghi khoa học trẻ ngành thủy sản là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Năm 2015, hội nghị lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Viện nghiên cứu NTTS III (Nha Trang).

  1. Chủ đề của hội nghị bao gồm:
  2. Công nghệ nuôi trồng và sản cuất giống thủy sản;
  3. Dinh dưỡng thủy sản; bệnh và môi trường thủy sản;
  4. Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thỷ sản;
  5. Công nghệ sinh học và chọn giống thủy sản;
  6. Khai thác và bảo quản sau thu hoạch thủy sản

Bạn đọc quan tâm, có thể xem chi tiết tại trang web của Viện III (http://www.ria3.vn) và tham khảo các mẫu sau đây:

  1. Thông báo chung
  2. Thể lệ viết bài
  3. Phiếu đăng ký tham dự hội nghị

Leave a Reply

Your email address will not be published.